Prechodové a ukončovacie profily,Vybavenie interiéru